telefon +420 516 442 237

email info@kotvrdovice.cz

Facebook obce Kotvrdovice

Instagram obce Kotvrdovice

Obec
Kotvrdovice
založena 1349
znak Kotvrdovice

Menu

První písemná zmínka o naší obci se nachází v zemských deskách z roku 1349. Ale je pravděpodobné, že Kotvrdovice založili již kolem roku 1250 kolonisté povolaní rodem pánů z Ceblovic. Bratři Bohuš a Hartman z Ceblovic, majitelé holštejnského panství, pověřili schopné muže (tzv. lokátory) získáním řady rodin v hustě obydlených krajích rakouského Podunají. Jim pak byla přidělena uprostřed zdejších pralesů půda k postupnému obdělávání a osídlení. Území obce má však dávnější historii. Z bohužel už nedochovaných nálezů kamenných zbraní v „Močidlách“ a „Pod bořím“ je možno usuzovat, že území obce navštěvovali pravěcí lovci sídlící v nedalekých jeskyních v Moravském krasu.

Původní jméno Gottfriedschlag (později Gothfridowitz) dostala ves zřejmě po lokátorovi, který se jmenoval Gottfried. Obec měla řadu pánů. Nejvýznamnějšími byli páni z Holštejna (do r. 1464), rod Gedeonů z Olešničky (1492–1574) a rod Salm- Reifferscheidt z rájeckého panství (1763–1848). Posledním majitelem byl kníže Hugo Karel Eduard Salm-Reifferscheidt.

historie 2 1024x328

 

20. století

Během první světové války byla z obce povolána více než stovka mužů na fronty do Itálie, Francie, Polska a Ruska. 23 z nich ve válce padlo. Za II. světové války byla obec v roce 1944 vysídlena z důvodu zřízení vojenské střelnice. Druhá světová válka si v obci vyžádala 5 obětí. Po II. světové válce byla obec samostatná až do roku 1980, kdy v rámci integrace byla přičleněna do Jedovnic. Po revoluci v roce 1989 a po prvních komunálních volbách v roce 1990 se obec opět osamostatnila.

historie 3 1024x328

 

Kaple Božského Srdce Páně

Podle obecní kroniky se kaple začala stavět v roce 1938 vedle stávající zvoničky a byla dokončena za II. světové války. Slavnostní svěcení proběhlo 30. srpna 1942. Kaple je zasvěcena Božskému Srdci. Stavbu financovali a provedli svépomocí místní občané. Od roku 1980 je oltář obrácen k lidem, původní oltář byl dřevěný a byly v něm dle farní kroniky uloženy ostatky sv. Theodora a sv. Urbana. Od tohoto roku zdobí naši kapli vzácný oltářní obraz od Mikoláše Medka s názvem Božské srdce. Obraz získal od autora dlouholetý jedovnický farář František Vavříček. Významnou úpravou je plastika Božského Srdce na předním průčelí kaple. Plastika byla zhotovena a vysvěcena v červnu 2014 podle návrhu mezinárodně uznávaného umělce Jana Koblasy.

Zdroj: upraveno dle průzkumů Ing. J. Plcha

DSC06111 HDR 1024x784

DSC06091 HDR 1024x683

Užitečné odkazy

Mapotip baner 600x500 

munipolis 

moravsky kras 

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

Kotvrdovice 198, 679 07 Kotvrdovice | +420 516 442 237 | info@kotvrdovice.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2023 Obec Kotvrdovice | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.