telefon +420 516 442 237

email info@kotvrdovice.cz

Facebook obce Kotvrdovice

Instagram obce Kotvrdovice

Obec
Kotvrdovice
založena 1349
znak Kotvrdovice

Menu

 • 1. Název

  • Obecní úřad Kotvrdovice

 • 2. Důvod a způsob založení 

  Obec Kotvrdovice byla založena byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

 • 3. Organizační struktura

 • 4. Kontaktní spojení

  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

   • oficiální

    Obec Kotvrdovice

    Kotvrdovice 198, 679 07 Kotvrdovice

  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   • oficiální

    Obec Kotvrdovice

    Kotvrdovice 198, 679 07 Kotvrdovice

  • 4.3 Úřední hodiny

  • 4.4 Telefonní čísla

   • +420 516 442 237

   • +420 724 190 608
   •  

  • 4.5 Adresa internetových stránek

  • 4.6 Adresa podatelny

   • oficiální

    Obec Kotvrdovice

    Kotvrdovice 198, 679 07 Kotvrdovice

  • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  • 4.8 Datová schránka

   • 2qqa2pn

 • 5. Případné platby lze poukázat

  • Bankovní spojení: 1360050399/0800

 • 6. IČO

  • 00637327

 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty

 • 8. Dokumenty

  • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  • 8.2 Rozpočet

 • 9. Žádosti o informace

 • 10. Příjem podání a podnětů

  • 10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

  • 10.2. Opravné prostředky

  • 10.3. Formuláře

  • 10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

   Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

 • 11. Předpisy

 • 12. Úhrady za poskytování informací

  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

 • 13. Licenční smlouvy

  • 13.1 Vzory licenčních smluv

  • 13.2 Výhradní licence

 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  • 14.1. Rozsudky

  • 14.2. Výdaje na soudy

Užitečné odkazy

Mapotip baner 600x500 

munipolis 

moravsky kras 

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

Kotvrdovice 198, 679 07 Kotvrdovice | +420 516 442 237 | info@kotvrdovice.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2024 Obec Kotvrdovice | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.